Σε ποιους απευθύνεται το ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε

(i) απόφοιτους σχολών πληροφορικής που θέλουν να εξειδικευτούν στους τομείς των υπηρεσιών και της ανάλυσης δεδομένων υγείας,

(ii) σε απόφοιτους σχολών επιστημών υγείας που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τεχνολογίες και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων,

(iii) σε επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που θέλουν να βελτιώσουν τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών στους οργανισμούς τους,

(iv) σε επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής που θέλουν να αποκτήσουν σε βάθος κατανόηση των διαδικασιών και τεχνολογιών αναπαράστασης και ανάλυσης δεδομένων υγείας, καθώς και

(v) σε απόφοιτους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την έρευνα στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων υγείας