Σε ποιους απευθύνεται το ΔΠΜΣ

Σε ποιους απευθύνεται το ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε (i) απόφοιτους σχολών πληροφορικής που θέλουν να εξειδικευτούν στους τομείς των υπηρεσιών και της ανάλυσης δεδομένων υγείας, (ii) σε απόφοιτους σχολών επιστημών υγείας που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τεχνολογίες και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, (iii)

Ρόλοι αποφοίτων στην αγορά εργασίας

Ρόλοι αποφοίτων στην αγορά εργασίας

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα είναι σε θέση να καλύψουν ρόλους που σχετίζονται με την ανάλυση δεδομένων σε εταιρείες και οργανισμούς που σχετίζονται με την υγεία όπως (i) Healthcare data scientist, (ii) Clinical informatics analyst, (iii) EHR information analyst, (iv)

Γιατί να επιλέξω το ΔΠΜΣ

Γιατί να επιλέξω το ΔΠΜΣ

To ΔΠΜΣ στελεχώνεται από ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, και προσφέρει άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω  (i) του κόμβου ψηφιακής καινοτομίας Health-Hub (Digital Innovation Hub Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services, https://ied.eu/about/health-hub/ ), (ii) του

ΔΠΜΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική

Προκήρυξη Ακαδημαϊκου Έτους 2021/22

Κατεβάστε το αρχείο εδώ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής

Περισσότερα

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης εφαρμογών πληροφορικής της υγείας κα αναλυτικής δεδομένων

Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις