ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics) 2023 -2024

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά έως 29.09.2023 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/.

 • Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι σαράντα (40).
 • τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια του ΔΠΜΣ (3 εξάμηνα).
 • Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του μεταπτυχιακού

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» είναι η περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Τμήματος Πληροφορικής. Η δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ.

Μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης εφαρμογών πληροφορικής της υγείας κα αναλυτικής δεδομένων

Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

ΣΚΟΠΟΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ
ALUMNI

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών ψηφιακής υγείας και αναλυτικής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης εφαρμογών πληροφορικής της υγείας και αναλυτικής δεδομένων.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε:

 • απόφοιτους σχολών πληροφορικής που θέλουν να εξειδικευτούν στους τομείς των υπηρεσιών και της ανάλυσης δεδομένων υγείας,
 • σε απόφοιτους σχολών επιστημών υγείας που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τεχνολογίες και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων,
 • σε επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που θέλουν να βελτιώσουν τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών στους οργανισμούς τους,
 • σε επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής που θέλουν να αποκτήσουν σε βάθος κατανόηση των διαδικασιών και τεχνολογιών αναπαράστασης και ανάλυσης δεδομένων υγείας, καθώς και
 • σε απόφοιτους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την έρευνα στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων υγείας

To ΔΠΜΣ στελεχώνεται από ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, και προσφέρει άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω 

 • του κόμβου ψηφιακής καινοτομίας Health-Hub (Digital Innovation Hub Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services, https://ied.eu/about/health-hub/ ),
 • του Κέντρου Ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ (Κέντρο Ικανοτήτων για την υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα της ενοποίησης ετερογενών ιατρικών δεδομένων μεγάλου όγκου και της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην υγεία) καθώς και
 • διεθνών και εθνικών ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στο Χαροκόπειο
  Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • μέσω των συνεργασιών των φορέων του ΔΠΜΣ με κορυφαίες ιδιωτικές εταιρείες του χώρου
Δράσεις & Συνεργασίες

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα είναι σε θέση να καλύψουν ρόλους που σχετίζονται με την ανάλυση δεδομένων σε εταιρείες και οργανισμούς που σχετίζονται με την υγεία όπως:

 • Healthcare data scientist,
 • Clinical informatics analyst,
 • EHR information analyst,
 • Health decision support analyst,
 • Real world evidence expert,
 • Clinical research platform analyst and quality assurance expert
 • Healthcare applications developer