Διδάσκοντες

Μαλβίνα Βαμβακάρη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμειο
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Πιθανότητες, Συνδυαστική Στατιστική και Εφαρμογές

    mvamv [at] hua.gr
    +30 210 9549404
    Γραφείο: 5.2, 5ος όροφος,
       Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη και Τετάρτη 12:00 – 14:00
 

 

Προσωπική ιστοσελίδα: http://dit.hua.gr/~mvamv

 

Παναγιώτης Βλάμος

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Πληροφορικής 

Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικά με έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών

    vlamos [at] ionio.gr
    +30 26610 87710
    Γραφείο:
        Ώρες γραφείου: κάθε Πέμπτη 10:00 – 12:00

 

Προσωπική ιστοσελίδα:  https://users.ionio.gr/~vlamos/

 

Κωνσταντίνος Δελήμπασης

Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο “Ανάλυση Εικόνας στην Ιατρική Πληροφορική”, στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

   kdelimpasis[at]dib.uth.gr
  +30 22310 66908
 
Προσωπική ιστοσελίδα: http://dib.uth.gr/?personnel=kdelimpasis

 

Ηλίας Μαγκλογιάννης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Μετάδοση και επεξεργασία εικόνας και ήχου & Δ/ντής εργαστηρίου υπολογιστικής βιοϊατρικής

    imaglo [at] unipi.gr
    +30 210 4142517
    Γραφείο: 503, Κτίριο Γρ.Λαμπράκη 126,
        Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 12:00 – 14:00

 

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.ds.unipi.gr/faculty/imaglo/

 

Δημοσθένης Παναγιωτάκος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμειο
Τμήμα Επιστήμης Διαιοτολογίας – Διατροφής

Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Βιοστατιστική, Μεθοδολογία της Έρευνας και Επιδημιολογία

    dbpanag [at] hua.gr
    +30 210 9549332
    Γραφείο: 3.4

 

Θεμιστοκλής Έξαρχος

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Πληροφορικής 

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

    exarchos [at] ionio.gr
    +30 26610 87702
    Γραφείο:
        Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 15:00 – 17:00

 

Δημοσθένης Κυριαζής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιοστρεφών Πληροφοριακών Συστημάτων

    dimos [at] unipi.gr
    +30 210 4142150
    Γραφείο: 604, Κτίριο Γρ.Λαμπράκη 126,
        Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 15:00 – 17:00

 

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.ds.unipi.gr/faculty/dimos/

 

Αριστείδης Βραχάτης

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Πληροφορικής 

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνητή Νοημοσύνη στη Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων

    aris.vrahatis [at] ionio.gr
    +30 26610 87702
    Γραφείο:
        Ώρες γραφείου: κάθε Τετάρτη 13:00 – 15:00

 

Προσωπική ιστοσελίδα: https://sites.google.com/view/arisgvrahatis/

 

Χρήστος Δίου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμειο
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση

    cdiou [at] hua.gr
    +30 210 9549449
    Γραφείο: 3.5, 3ος όροφος,
        Ώρες γραφείου: κάθε Τετάρτη 10:00 – 12:00

 

Προσωπική ιστοσελίδα: https://diou.github.io

Γεώργιος Κουσιουρής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμειο
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες και Απόδοση Υπηρεσιοστρεφών Εφαρμογών και Υποδομών

    gkousiou [at] hua.gr
    +30 210 9549409
    Γραφείο: 3.5, 3ος όροφος,
       Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 12:00 – 14:00

Ανδρέας Μενύχτας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Αρχιτεκτονικές και Μηχανισμοί Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Υπηρεσιοστρεφείς Υποδομές

     amenychtas [at] unipi.gr
    +30 210 4142150
    Γραφείο: 3.5, 3ος όροφος,
      Ώρες γραφείου: Δευτέρα – Πέμπτη 12:00 – 14:00
 
 

Χριστόφορος Νταντογιάν

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Πληροφορικής 

Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

    dadoyan [at] ionio.gr
    +30 26610 87702
    Γραφείο:
        Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 13:00 – 15:00

 

Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.di.uoa.gr/~dadoyan

 

Βασιλική Μαντζάνα

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

 
 

 

Παρίσης Γάλλος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Μεταδιδακτορικός ερευνητής
parisgallos [at] unipi.gr