Δράσεις & Συνεργασίες

2023 - 2024
Κατα το ακαδ. έτος 2023 - 2024
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις
2022 - 2023
Κατα το ακαδ. έτος 2022 - 2023
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις

Διεξαγωγή διαλέξεων πάνω στην Ανάλυση Δεδομένων με R από την Janine-Marie Leoutsakos του Johns Hopkins University 

Διεξαγωγή από κοινού ενότητας μαθήματος 6 εβδομάδων με το Rutgers University πάνω στην επικοινωνία της υγείας και τις ηθικές προεκτάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία 

Επαφή με την αγορά μέσω του κέντρου ικανοτήτων ΠΥΘΕΙΑ