Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς και Διαμοιρασμός Δεδομένων Υγείας (Electronic Health Records and Health Data Exchange)

2. Βιοστατιστική (Biostatistics)

3. Μοντελοποίηση Κλινικών Δοκιμών και Διαδικασιών (Clinical Trial and Processes Modeling)

4. Επεξεργασία βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων (Biosignal and medical image processing)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση στην Υγεία (Artificial Intelligence and Deep Learning in Healthcare)

2. Βιοπληροφορική και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Εξατομικευμένη Ιατρική (Bioinformatics and Computational Methods for Personalized Medicine)

3. Νεφοϋπολογιστική και Μεγάλα Δεδομένα στην Υγεία (Cloud Computing and Big Data Analytics in Healthcare)

4. Ηθικό και Νομικό Πλαίσιο των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ethics and Regulatory Framework of Health Information Systems)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική εργασία