Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς και Δεδομένα Υγείας (Electronic Health Records and Health Data)

2. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών στην Υγεία και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές (Business Process Modeling in Healthcare and Service-Oriented Architectures)

3. Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη ιατρικών δεδομένων (Machine Learning and Medical Data Mining)

4. Επεξεργασία βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων (Biosignal and medical image processing)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Νεφοϋπολογιστική στην υγεία (Cloud Computing in healthcare)

2. Γενομική και εξατομικευμένη Ιατρική (Genomic and personalized Medicine)

3. Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική στην Υγεία (Big Data and Analytics)

4. Ασφάλεια Ιατρικών Δεδομένων, ηθικό και νομικό πλαίσιο (Security of Health/Medical data)