Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς και Διαμοιρασμός Δεδομένων Υγείας (Electronic Health Records and Health Data Exchange)

2. Βιοστατιστική (Biostatistics)

3. Νεφοϋπολογιστική και Μεγάλα Δεδομένα στην Υγεία (Cloud Computing and Big Data Analytics in Healthcare)

4. Επεξεργασία βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων (Biosignal and medical image processing)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Βιοπληροφορική και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Εξατομικευμένη Ιατρική (Bioinformatics and Computational Methods for Personalized Medicine)

2. Ηθικό και Νομικό Πλαίσιο των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ethics and Regulatory Framework of Health Information Systems)

3. Μοντελοποίηση Κλινικών Δοκιμών και Διαδικασιών (Clinical Trial and Processes Modeling)

4. Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση στην Υγεία (Artificial Intelligence and Deep Learning in Healthcare)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική εργασία