Επικοινωνία:

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής

ΟΜΗΡΟΥ 9
Ταύρος – Αττικής , 17778

|+30-210-9549-440 | dhasec@hua.gr | mschealth.dit.hua.gr |

Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Δημητρακόπουλος