Βιοπληροφορική και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Εξατομικευμένη Ιατρική (Bioinformatics and Computational Methods for Personalized Medicine)

Course ID   ΠΜΣ06

Εξάμηνο   Β

Τύπος   Υποχρεωτικό

Το μάθημα Βιοπληροφορική και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Εξατομικευμένη Ιατρική (Bioinformatics and Computational Methods for Personalized Medicine) έχει ως στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στις αρχές της Βιοπληροφορικής και της Ιατρικής Πληροφορικής με σκοπό της αποκρυπτογράφηση των πολύπλοκων ασθενειών σε επίπεδο Εξατομικευμένης Ιατρικής και Ιατρικής Ακριβείας. Ο κύριος κορμός της βασικής ύλης περιλαμβάνει τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Υπολογιστικής Μοντελοποίησης για βιοϊατρικά δεδομένα μεγάλου όγκου.

Περιεχόμενα


Βασικές έννοιες Βιοπληροφορικής

Βασικές έννοιες Βιολογίας και Ιατρικής Συστημάτων

Βασικές έννοιες Εξατομικευμένης και Ακριβείας Ιατρικής

Κανονικοποίηση και Τυποποιηση Βιοϊατρικών Δεδομένων

Εύρεση Διαφορικής Έκφρασης γονιδίων

Μοντελοποίηση Γονιδιακών Ρυθμιστικών Δικτύων

Αλγόριθμοι Κατηγοριοποίησης Δεδομένων

Αλγόριθμοι Ομαδοποίησης Δεδομένων

Αλγόριθμοι Μείωσης Διάστασης Πολυδιάστατων Δεδομένων

Ανάλυση Εμπλουτισμού Γονιδίων σε Βιολογικές Οντολογίες

Πλατφόρμες Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων