Επεξεργασία βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων (Biosignal and medical image processing)

Course ID   ΠΜΣ04

Εξάμηνο   Β

Τύπος   Υποχρεωτικό

Το μάθημα Επεξεργασία Βιοσημάτων και Ιατρικών Εικόνων (Biosignal and medical image processing) στοχεύει στη διδασκαλία μεθόδων αναπαράστασης και επεξεργασίας βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων. Περιλαμβάνει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δειγματοληψία και δημιουργία βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων, παραδοσιακές μεθόδους επεξεργασίας σημάτων, καθώς και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης με τεχνικές βαθιάς μάθησης. 

Περιεχόμενα


Δημιουργία και δειγματοληψία ιατρικών σημάτων και εικόνων

Πρότυπα αναπαράστασης και αποθήκευσης σημάτων και εικόνων

Στοιχεία επεξεργασίας σημάτων και εικόνων 

Συνέλιξη και φίλτρα

Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (ΣΝΔ) και εκμάθηση αναπαραστάσεων

ΣΝΔ για επεξεργασία ιατρικών εικόνων

ΣΝΔ για επεξεργασία βιοσημάτων

Μελέτες περίπτωσης και εφαρμογές