Μοντελοποίηση Κλινικών Δοκιμών και Διαδικασιών (Clinical Trial and Processes Modeling)

Course ID   ΠΜΣ03

Εξάμηνο   A’

Τύπος   Υποχρεωτικό

Το μάθημα Μοντελοποίηση Κλινικών Δοκιμών και Διαδικασιών (Clinical Trial and Processes Modeling) έχει ως στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε ένα υγειονομικό φορέα (νοσοκομείο, φορείς πρωτοβάθμιας υγείας κτλ) και στις διαδικασίες διεξαγωγής κλινικών δοκιμών καθώς και σε εργαλεία για την μοντελοποίηση και προσομοίωσή τους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται θέματα ανάλυσης αποτελεσμάτων και αξιολόγησης, ρυθμιστικές διαδικασίες και διεξαγωγή κλινικών δοκιμών στην εποχή της ιατρικής ακριβείας και της εξατομικευμένης ιατρικής.

Περιεχόμενα


Εισαγωγή στην κλινική έρευνα και στην ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις

Διαδικασίες σε φορείς υγείας και ιατρικής

Σχεδιασμός κλινικών δοκιμές

Εργαλεία μοντελοποίησης κλινικών διαδικασιών

Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές

Φάσεις κλινικών δοκιμών

Ανάλυση αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών

Αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Ρυθμιστικές διαδικασίες

Ασφάλεια και φαρμακοεπαγρύπνηση

Κλινικές δοκιμές ιατρικής ακριβείας και εξατομικευμένης ιατρικής

Φαρμακογενομική

Πλατφόρμες αναφοράς κλινικών δοκιμών