Β' Εξάμηνο

Semester

ΠΜΣ08Ηθικό και Νομικό Πλαίσιο των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ethics and Regulatory Framework of Health Information Systems)

Semester : Β' Εξάμηνο
More Detail

ΠΜΣ07Νεφοϋπολογιστική και Μεγάλα Δεδομένα στην Υγεία (Cloud Computing and Big Data Analytics in Healthcare)

Semester : Β' Εξάμηνο
More Detail

ΠΜΣ06Βιοπληροφορική και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Εξατομικευμένη Ιατρική (Bioinformatics and Computational Methods for Personalized Medicine)

Semester : Β' Εξάμηνο
More Detail

ΠΜΣ04Επεξεργασία βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων (Biosignal and medical image processing)

Semester : Β' Εξάμηνο
More Detail

Search For Courses